Joe Harding vs Johan Segas Fult

  • Bài đăng tác giả:
  • Danh mục đăng:Video

Vì vậy, trừ khi bạn đã sống dưới một tảng đá trong tuần trước, bạn đã thấy video Joe Harding bị Johan Segas hạ gục sau khi trình diễn trong hầu hết các cuộc chiến.Nhưng nếu bạn thiên đường đã nhìn thấy cuộc chiến đầy đủ, thì đây là.Đó là một cuộc chiến rất khó khăn trong sự ủng hộ của Joe Harding, cho đến khi bị loại.Nhưng hãy xem bản thân và xem. (hơn…)

Tiếp tục đọcJoe Harding vs Johan Segas Fult