Võ thuật tồi tệ nhất để học (nếu bạn muốn có thể tự bảo vệ mình)

Tôi muốn mở đầu bài viết này bằng cách nói rằng hầu như bất kỳ võ thuật nào cũng có thể hoạt động nếu bạn đào tạo đúng cách.Nhưng vấn đề là nhiều võ thuật

Tiếp tục đọcVõ thuật tồi tệ nhất để học (nếu bạn muốn có thể tự bảo vệ mình)