QUỐC GIA HIỆU QUẢ/BAN ĐÁNH GIÁ YÊU CẦU

Q-Band Ex là một trong nhiều trình theo dõi thể dục đã xuất hiện trên thị trường trong những năm gần đây.Tôi đã được công ty trao đổi để xem xét sản phẩm.Sau gần hai tuần sử dụng, tôi nghĩ rằng tôi đã hình thành một ý kiến khá vững chắc về nó.Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm kinh nghiệm trực tiếp về sản phẩm này.

Trong tiết lộ đầy đủ, tôi đã được cung cấp sản phẩm này để xem xét (cùng với Q-Band Hr).Tuy nhiên, nó không ảnh hưởng đến ý kiến của tôi về sản phẩm.Và trước Q-Band ex, Tôi đã thử hai đồng hồ tập thể dục khác để tôi có một cái gì đó để so sánh. (hơn…)

Tiếp tục đọcQUỐC GIA HIỆU QUẢ/BAN ĐÁNH GIÁ YÊU CẦU