7 trong số các con lăn bọt rung tốt nhất (được cập nhật cho năm 2020)

Các con lăn bọt có kết cấu và mịn đã xuất hiện trong một thời gian để giúp các vận động viên và trung bình giống nhau làm việc đau nhức cơ bắp thông qua việc tự giải phóng myofascial.Nhưng có…

Tiếp tục đọc7 trong số các con lăn bọt rung tốt nhất (được cập nhật cho năm 2020)

6 con lăn bọt có kết cấu tốt nhất

Con lăn bọt bắt đầu như một xu hướng nhưng gần như trở thành một điều cần thiết.Cho dù bạn là một người hoạt động thể chất hay sống một lối sống ít vận động, thì cuộn bọt là điều cần thiết để làm việc

Tiếp tục đọc6 con lăn bọt có kết cấu tốt nhất