Túi kết thúc đôi: Cách đánh chính xác

Đánh một túi đôi (DE) đòi hỏi thời gian phản hồi nhanh hơn để đánh một cái túi nặng.Đó là lý do tại sao việc đánh fifa beta một chiếc túi hai kết thúc khác biệt so với việc đánh một trò chơi

Tiếp tục đọcTúi kết thúc đôi: Cách đánh chính xác