4 Bài tập để cải thiện quyền sở hữu cho võ sĩ

Một số người gọi nó là ý thức thứ sáu của người Viking, nhưng không có gì huyền bí về quyền sở hữu. Khi được đào tạo và tăng cường, mức độ sở hữu của bạn có thể nâng cao hiệu suất của bạn cả Bật và tắt

Tiếp tục đọc4 Bài tập để cải thiện quyền sở hữu cho võ sĩ

7 Bài tập để cải thiện sự phối hợp bằng tay cho võ thuật

Chúng tôi thường tập trung vào sức mạnh và đánh giá khi nói đến cuộc chiến và huấn luyện của chúng tôi, nhưng có rất ít sử dụng quyền lực nếu nó được định hướng một cách thông minh. Như…

Tiếp tục đọc7 Bài tập để cải thiện sự phối hợp bằng tay cho võ thuật