Bạn có nên tập luyện trong quá trình dịch coronavirus?

Những gì bắt đầu như một loại virus ảnh hưởng đến những người ở Vũ Hán, Trung Quốc đã biến thành một đợt bùng phát toàn thế giới trên toàn thế giới với những cái chết trên nhiều châu lục.Như các trường hợp đã báo cáo vượt qua 100.000 trên toàn thế giới và cái chết

Tiếp tục đọcBạn có nên tập luyện trong quá trình dịch coronavirus?