Bạn hiện đang xem những gì Khabib và McGregor nói với nhau trong cuộc chiến UFC 229

Khabib và McGregor đã nói gì với nhau trong cuộc chiến UFC 229

Trong cuộc chiến UFC 229 thú vị của họ, Khabib Nurmagomedov và Conor McGregor đã được nhìn thấy nói chuyện với nhau trong các vòng và giữa các vòng. Đây là video họ nói chuyện với nhau và những gì họ nói với nhau:

Đây là vào cuối vòng thứ hai khi Khabib đang nằm trên mặt đất và bảng Anh, anh được nghe nói nói

Hãy nói chuyện ngay bây giờ… nói chuyện

Sau đó, sau khi vòng thứ ba kết thúc, chúng ta có thể nghe thấy Conor nói chuyện với Khabib, nói

Nó chỉ kinh doanh

Sau đó Khabib trả lời lại với

Hãy nói chuyện với nhau…

Nó thực sự quá tệ, thẻ chiến đấu đã kết thúc trong một cuộc hỗn chiến bởi vì đó là một thẻ tuyệt vời và tôi rất thích nhìn thấy một cuộc hội nghị sau hội nghị với Khabib và McGregor nói tác phẩm của họ.

EzoicBáo cáo quảng cáo này

Quạt MMA

Một nghệ sĩ võ thuật ít hơn Stellar