Liệu pháp lạnh có hoạt động để phục hồi tập thể dục không?

Một trong những xu hướng nóng nhất trong phục hồi sau tập thể dục hóa ra thực sự khá hơi lạnh.Liệu pháp áp lạnh, đôi khi được gọi là liệu pháp lạnh, thì nhanh chóng trở thành công cụ phục hồi

Tiếp tục đọcLiệu pháp lạnh có hoạt động để phục hồi tập thể dục không?