Kyokushin karate có phải là võ thuật hiệu quả không?

Kyokushin karate là một trong những người nổi tiếng hơn Liên hệ đầy đủ Karate Styles, Cảm ơn các ngôi sao MMA như Georges St. Pierre và Uriah Hall. Không có câu hỏi rằng Kyokushin Karate là một trong những phong cách karate khó tính hơn, nhưng nó hiệu quả như thế nào trong vòng và trên đường phố? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ khám phá hiệu quả của hệ thống karate phổ biến này. Tiếp tục đọc

Tiếp tục đọcKyokushin karate có phải là võ thuật hiệu quả không?

Bạn có nên thu thập kyokushin karate cho MMA

Kyokushin rất phổ biến Võ thuật truyền thống Phong cách giữa những người hâm mộ MMA. Điều này một phần là do những người như Georges St. Pierre và Uriah Hall, những người đã tìm thấy mức độ thành công khác nhau khi áp dụng Kyokushin cho MMA. Lý do khác Tại sao Kyokushin là một phong cách phổ biến giữa MMA Affianciandos là vì nó là hình thức phổ biến nhất của Liên hệ đầy đủ karate.

Mặc dù phong cách karate cụ thể này có nhiều lợi ích, nhưng nó có một số nhược điểm mà chẳng hạn như không tấn công vào đầu. Vì vậy, đã nói, bạn có nên thu thập Kyokushin cho MMA không? Câu trả lời phụ thuộc, và đây là lý do tại sao: Tiếp tục đọc

Tiếp tục đọcBạn có nên thu thập kyokushin karate cho MMA

Liên hệ đầy đủ Karate Styles

Là một cựu sinh viên Shorin Ryu Karate và hiện tại Kyokushin Karate, tôi đã chứng kiến ??những phong cách khác nhau của Karate khác nhau như thế nào. Một số hầu như không cho phép bất kỳ sparring trong khi những người khác cho phép liên lạc đầy đủ.

Vì vậy, nếu bạn muốn tham gia Karate và muốn đào tạo của bạn chuyển thành hiệu quả thực tế, bạn nên đến một trường Karate tiếp xúc đầy đủ. Mặc dù Katas, Kihon và Point Sparring có vị trí trong đào tạo, nhưng đó là liên hệ đầy đủ cho phép bạn áp dụng đào tạo của bạn trong các tình huống thực tế. Bài viết sau đây phác thảo các kiểu liên lạc đầy đủ khác nhau và sự tương đồng và khác biệt của chúng. Tiếp tục đọc

Tiếp tục đọcLiên hệ đầy đủ Karate Styles