Tại sao máy bay chiến đấu dùng testosterone (TRT)?

  • Bài đăng tác hôm nay việt nam đá với ai mấy giờ giả:
  • Danh mục đăng:Võ thuật nói chung

Trong thế giới của các môn thể thao chiến đấu, một trong những máy bay chiến đấu tăng cường hiệu suất phổ biến nhất là testosterone.Đó là một chất bị cấm mà các vận động viên thực hiện để tăng hiệu suất.Nếu bị bắt,…

Tiếp tục đọcTại sao máy bay chiến đấu hôm nay việt nam đá với ai mấy giờ dùng testosterone (TRT)?