Cách bảo vệ chống lại Kimura của John Danaher

Khi bạn đang nghĩ về người có bộ óc vĩ đại nhất trong Jiu-Jitsu, John Danaher sẽ đứng đầu danh sách đó.Một trí thức có bằng tiến sĩ.Trong triết học tại Đại học Columbia, Danaher đã hiểu được kiến thức và năng lượng của mình để tìm hiểu mọi thứ về Brazil Jiu-Jitsu.

(hơn…)

Tiếp tục đọcCách bảo vệ chống lại Kimura của John Danaher