Cách làm những cú đá tròn của võ thuật khác nhau

Trong một bài viết trước, tôi đã thảo luận về sự khác biệt về phong cách chung giữa các võ thuật khác nhau khi nói đến đá.Nhưng tôi muốn đi xa hơn và thảo luận về một cú đá cụ thể ---

Tiếp tục đọcCách làm những cú đá tròn của võ thuật khác nhau