Đánh giá Massager bộ gõ Hydragun

Máy mát xa bộ gõ đã là tất cả những cơn thịnh nộ trong vài năm qua trong không gian khoa học thể thao và tập thể dục.

Hôm nay, tôi sẽ xem xét hydragun Máy mát xa bộ gõ.Tôi đã được cung cấp khẩu súng này như một khẩu súng đánh giá (tôi đã không trả tiền cho nó).Tuy nhiên, nó không ảnh hưởng đến ý kiến của tôi và đánh giá sẽ không thiên vị.

(hơn…)

Tiếp tục đọcĐánh giá Massager bộ gõ Hydragun