Video: Donald Cerrone làm việc với Henry Smith

Dưới đây là một video bệnh hoạn về Donald Cerrone làm việc với các miếng đệm với người đàn ông Pad Henry Smith của mình. Bạn có thể thấy rằng Cerrone và người giữ pad của anh ấy đã làm việc cùng nhau trong một thời gian, họ rất đồng bộ! Nó không phải là về việc Cerrone ném khó khăn như thế nào, nhưng nó lại trơn tru như thế nào. Dù sao, hãy xem video cho chính bạn để xem. Đây là video về Cerrone đã sẵn sàng cho UFC 187.

EzoicBáo cáo quảng cáo này

Quạt MMA

Một nghệ sĩ võ thuật ít hơn Stellar