Kẻ trộm cố gắng Rob Fort Myers Jiu Jitsu, Công lý ngọt ngào xảy ra

  • Bài đăng tác giả:
  • Danh mục đăng:Video

Một chủ nhà của Fort Myers Brian Birch nghe thấy một số ầm ầm trong nhà để xe của anh ta để anh ta đi kiểm tra.Khi bước vào nhà để xe của mình, anh ta thấy Ortiz, Buglar, mang theo chiếc áo choàng và vỏ súng hơi của mình.Khi nhìn thấy Birch, Ortiz đã đưa ra lý do thảm hại nói rằng ông chủ đã gửi anh ta trở lại để có được một số điều.Tất nhiên, Birch đã không mua nó.Điều tiếp theo bạn biết, Ortiz chạy trốn và Birch đuổi theo anh ta, cuối cùng khuất phục anh ta cho đến khi cảnh sát đến.? (hơn…)

Tiếp tục đọcKẻ trộm cố gắng Rob Fort Myers Jiu Jitsu, Công lý ngọt ngào xảy ra