Bạn có nên thu thập kyokushin karate cho MMA

Kyokushin rất phổ biến Võ thuật truyền thống Phong cách giữa những người hâm mộ MMA. Điều này một phần là do những người như Georges St. Pierre và Uriah Hall, những người đã tìm thấy mức độ thành công khác nhau khi áp dụng Kyokushin cho MMA. Lý do khác Tại sao Kyokushin là một phong cách phổ biến giữa MMA Affianciandos là vì nó là hình thức phổ biến nhất của Liên hệ đầy đủ karate.

Mặc dù phong cách karate cụ thể này có nhiều lợi ích, nhưng nó có một số nhược điểm mà chẳng hạn như không tấn công vào đầu. Vì vậy, đã nói, bạn có nên thu thập Kyokushin cho MMA không? Câu trả lời phụ thuộc, và đây là lý do tại sao: Tiếp tục đọc

Tiếp tục đọcBạn có nên thu thập kyokushin karate cho MMA