3 điều cần xem xét khi mua bjj gi đầu tiên của bạn

Bạn đã có một hương vị, đã bị cuốn hút và bây giờ bạn đã quyết định bắt tay vào hành trình của bạn.Tốt cho bạn.Tất cả những gì bạn cần bây giờ là đồng phục của GI.Bạn cần…

Tiếp tục đọc3 điều cần xem xét khi mua bjj gi đầu tiên của bạn