Đánh giá Túi nặng của Station Station Everlast

Túi nặng là tuyệt vời để bổ sung và mài các kỹ năng đấm bốc của bạn bên ngoài lớp học.Nó cũng là một công cụ giảm căng thẳng và tập thể dục tuyệt vời.Bài viết đánh giá này

Tiếp tục đọcĐánh giá Túi nặng của Station Station Everlast

Đánh giá thiết bị đầu Everlast Everfresh

Một thiết bị bảo vệ sẽ được kiểm tra trong bài viết này là chiếc mũ quyền anh Everlast Everfresh.Everfresh là mũ đội hạng II cấp II của Everlast, sử dụng những người bảo vệ má.Nó…

Tiếp tục đọcĐánh giá thiết bị đầu Everlast Everfresh