Các máy bay chiến đấu MMA có tạo ra hải quân tốt không?

Đây là một câu hỏi mà nhiều người thường hỏi nếu máy bay chiến đấu MMA có thể là con dấu tốt.Và Hải quân Seal và bác sĩ của BJJ đã trả lời chính xác điều đó trong tập 47 của anh ấy của anh ấy

Tiếp tục đọcCác máy bay chiến đấu MMA có tạo ra hải quân tốt không?