Cách tăng tim mạch của bạn cho MMA

Nếu bạn chủ động tập luyện trong võ thuật hỗn hợp (MMA), thì bạn sẽ biết rằng các phiên sparring MMA rất dữ dội và hết sức thoát nước.Sparring phải được kết hợp vào đào tạo của bạn để cải thiện kỹ năng của bạn.

Tiếp tục đọcCách tăng tim mạch của bạn cho MMA