Bạn có nên nâng tạ nếu bạn tập luyện võ thuật?

Một chủ đề thường được thảo luận trong võ thuật và cộng đồng MMA là liệu một học viên có nên nâng tạ hay không.Bài viết này xem xét một loại bài tập luyện sức mạnh và mô tả

Tiếp tục đọcBạn có nên nâng tạ nếu bạn tập luyện võ thuật?