Kinh nghiệm của tôi với dây chằng mắt cá chân và sửa chữa tổn thương chondral (phẫu thuật brostrom và vi lọc)

Vì vậy, ở trường đại học, tôi đã có một bong gân mắt cá chân thực sự tồi tệ, hoàn toàn xé dây chằng ATFL (dây chằng bên ngoài) trên mắt cá chân trái của tôi.Và nếu một dây chằng hoàn toàn rơi nước mắt, nó

Tiếp tục đọcKinh nghiệm của tôi với dây chằng mắt cá chân và sửa chữa tổn thương chondral (phẫu thuật brostrom và vi lọc)