TimTam Power Massager Pro Review: Is It Worth The Money?

When it comes to massage guns, three names come to mind: Theragun, Hyperice, and TimTam. These three have been the leaders in the niche and have taken the lion's share…

Tiếp tục đọcTimTam Power Massager Pro Review: Is It Worth The Money?

What Is The Difference Between EMS and TENS Therapy?

There is a great deal of confusion surrounding the difference between EMS (electrical muscle stimulation) and TENS (transcutaneous electrical nerve stimulation) therapy. While there are similarities, there are also differences.…

Tiếp tục đọcWhat Is The Difference Between EMS and TENS Therapy?

2 Best Heated Percussion Massage Guns On The Market

Researchers recently reviewed nearly 100 different medical studies focused on exercise recovery and workout performance.They found that there are many popular methods that athletes use to reduce muscle damage, prevent…

Tiếp tục đọc2 Best Heated Percussion Massage Guns On The Market

Súng massage yên tĩnh nhất là gì? Xếp hạng theo tiếng ồn và tốc độ

How much noise a massage gun makes is an important consideration when you are thinking about which one to buy. The first generation of these awesome devices were known to…

Tiếp tục đọcSúng massage yên tĩnh nhất là gì? Xếp hạng theo tiếng ồn và tốc độ

Sự khác biệt giữa súng massage Theragun G3 và G3Pro

Theragun, một trong những thương hiệu hàng đầu về súng massage bộ gõ, có hai mô hình hiện tại ngay bây giờ. Họ là G3 và G3Pro. Bạn đang ở đây bởi vì bạn đang quyết định cái nào…

Tiếp tục đọcSự khác biệt giữa súng massage Theragun G3 và G3Pro

Làm thế nào để chọn khẩu súng mát xa bộ gõ phù hợp cho bạn

Súng máy mát -xa bộ gõ đã là cơn thịnh nộ trong vài năm qua. Và vì những lý do rất chính đáng nữa. Một, họ cảm thấy khá tốt. Hai, các nghiên cứu đã cho thấy họ

Tiếp tục đọcLàm thế nào để chọn khẩu súng mát xa bộ gõ phù hợp cho bạn